Lắp đặt camera, camera quan sát, lắp đặt tổng đài điện thoại

Danh mục sản phẩm

 
Hotline: 09 3456 9567
Khu vực Hồ Chí Minh
 
Tư vấn tổng hợp 028 371 654 78
Kinh doanh 028 39 848 234
Kinh doanh 028 39 848 233
Kỹ thuật 0913 700 579
Khu vực Bình Thuận
 
Kinh doanh 0913 700 579
Kinh doanh 0908 677 997
 
 
 
 
Đang truy cập : 15
Tổng lượt truy cập : 4036364

Tổng đài Panasonic


KX-TE82493 Card hiện số (Caller ID)
1.430.000 VND
Card Nguồn KX-TDA0108
2.581.000 VND
Card Mở Rộng 3 Trung Kế 8 Máy Nhánh KX-TE82483
2.785.000 VND
Card Mở Rộng 2 Trung Kế 8 Máy Nhánh KX-TE82480
2.680.000 VND
Card Mở Rộng 8 Máy Nhánh KX-TE82474
2.350.000 VND
KX-TE82492 Card Voice Mail (60 phút)
1.645.000 VND
Diện thoại KX-DT 333X
2.850.000 VND
KX-TE82494 Card hiện số (Caller ID)
1.295.000 VND
Điện thoại KX-T7730
1.280.000 VND
Tổng đài KX-TDE 600

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDE200

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-16-16-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-40-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-16-40-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-48-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-24-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-16-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-32-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-56-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-16-24-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-8-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA 600-16-216

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA 600-16-408

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA600-16-480

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA600-16-448

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA100D-8-40
27.295.100 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-72
45.277.000 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-48
29.595.305 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-32
25.862.000 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-104
55.299.130 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-64
37.085.000 VND
Tổng đài KX-TDA100D-16-128
62.979.562 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-24
21.692.000 VND
Tổng đài KX-TES824
3.954.000 VND
Tổng đài KX-TES824-06-24
9.857.000 VND
Tổng đài KX-TES824-06-16
7.428.000 VND
Tổng đài KX-TES824-05-16
6.975.000 VND
Tổng đài KX-TES824-08-24
10.855.000 VND
Tổng đài KX-TES824-03-08
3.954.000 VND
Tổng đài KX-TES824-03-16
6.578.000 VND
 

Sản phẩm mới