Lắp đặt camera, camera quan sát, lắp đặt tổng đài điện thoại

Danh mục sản phẩm

 
Hotline: 09 3456 9567
Khu vực Hồ Chí Minh
 
Tư vấn tổng hợp
Kinh doanh
Kinh doanh
Kỹ thuật
Khu vực Hà Nội
 
Kinh doanh
Kinh doanh
 
 
 
 
Đang truy cập : 6
Tổng lượt truy cập : 1069278

Tổng đài Panasonic


KX-TE82493 Card hiện số (Caller ID)
1.430.000 VND
Card Nguồn KX-TDA0108
2.581.000 VND
Card Mở Rộng 3 Trung Kế 8 Máy Nhánh KX-TE82483
2.785.000 VND
Card Mở Rộng 2 Trung Kế 8 Máy Nhánh KX-TE82480
2.680.000 VND
Card Mở Rộng 8 Máy Nhánh KX-TE82474
2.350.000 VND
KX-TE82492 Card Voice Mail (60 phút)
1.645.000 VND
Diện thoại KX-DT 333X
2.850.000 VND
Card trả lời tự động (DISA) KX-TE82491
1.844.000 VND
KX-TE82494 Card hiện số (Caller ID)
1.295.000 VND
Điện thoại KX-T7730
1.280.000 VND
Tổng đài KX-TDE 600

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDE200

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-16-16-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-40-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-16-40-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-48-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-24-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-16-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-32-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-56-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-16-24-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài IP KX-TDE100-8-8-DSP16

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA 600-16-216

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA 600-16-408

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA600-16-480

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA600-16-448

Liên hệ điện thoại

Tổng đài KX-TDA100D-8-40
27.295.100 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-72
45.277.000 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-48
29.595.305 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-32
25.862.000 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-104
55.299.130 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-64
37.085.000 VND
Tổng đài KX-TDA100D-16-128
62.979.562 VND
Tổng đài KX-TDA100D-8-24
21.692.000 VND
Tổng đài KX-TES824
3.954.000 VND
Tổng đài KX-TES824-06-24
9.857.000 VND
Tổng đài KX-TES824-06-16
7.428.000 VND
Tổng đài KX-TES824-05-16
6.975.000 VND
Tổng đài KX-TES824-08-24
10.855.000 VND
Tổng đài KX-TES824-03-08
3.954.000 VND
Tổng đài KX-TES824-03-16
6.578.000 VND
 

Sản phẩm mới